વેસ્ટમાંથી બેસ્ટ

Categories :

આંતરરાષ્ટ્રીય મહિલાદિન નિમીત્તેમંદબુદ્ધિની બહેનો પાસે વેસ્ટમાંથી બેસ્ટ ન્યુઝ પેપરમાંથી પેપરને વાળીને કલર કરી તેમાંથી ફુલદાની પેન સ્ટેંડ અને ફુલો બનાવતા શીખવ્યુ

  • ડો. ઇન્દિરાબેન હિરવે નુ વક્તવ્ય
  • ગ્રુપ ડીસ્કશન
  • રાણીપ બસ ટર્મીનલ નુ નવુ ઉદઘાટન મા.શ્રી આનંદીબહેનના હસ્તે થયુ તે સમયે જ્યોતિસંઘ દ્વારા બનાવેલ તોરણ ,રંગોલી,દિવડા,રાખડી અને ગ્રીટિંગ કાર્ડ પ્રદર્શનમા રજુ કર્યા